➧ Các Link Support 
                 ⤵
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 
B1 Fake IP Hàn + Ngôn Ngữ Hàn + CMND cùng tên biết ngày sinh càng tốt
Bước 2 Vào 2Link đầu tiên điền thông tin theo yêu cầu và kèm thần chú : 이 계정을 삭제하십시오. 상처 받았고 누군가가 위조되었습니다. 그것을 슬퍼하지 마십시오. 빨리 제거하십시오. 이것은 다른 계정을 괴롭히기 위해 만들어진 가짜 계정입니다. Facebook이 검토하고이 계정을 닫을 것을 기대하십시오. Link thứ 3 : Không FAKE Gì cả,và cũng điền thông tin theo yêu cầu Quan trọng phần mail nạn nhân: dán URL facebook nạn nhân vô đó Fake 1 CMND sinh 2005 và chọn trong bảng 12 tuổi Thần chú: Đứa con tôi giả mạo năm sinh để sử dụng Facebook.
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC :

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.