Bước 1: Nhập văn bản bạn muốn chuyển đổi ở đây:(Chú ý:Tools Viết Chữ Với Ký Tự Đặc Biệt Chấp Nhận Tiếng Việt Có Dấu Nhưng Để Đặc Biệt Hoàn Toàn Thì Nên Viết Không Dấu.)

Bước 2: Chọn 1 phong cách Viết Chữ,Văn bản của bạn

Kiểu Chữ Đặc Biệt 1
Kiểu Chữ Đặc Biệt 2
Kiểu Chữ Đặc Biệt 3
Kiểu Chữ Đặc Biệt 4
Kiểu Chữ Đặc Biệt 5
Kiểu Chữ Đặc Biệt 6
Kiểu Chữ Đặc Biệt 7
Bước 3: Copy & Paste các ký tự đặc biệt đã chuyển đổi vào nơi bạn muốn(Kết Quả Cho Kiểu Chữ Từ 1 đến 7):

Đối với Kiểu Chữ 8 đến 14 , kết quả sẽ được xuất hiện tại ô bên dưới

Kiểu Chữ Đặc Biệt 8
Kiểu Chữ Đặc Biệt 9
Kiểu Chữ Đặc Biệt 10
Kiểu Chữ Đặc Biệt 11
Kiểu Chữ Đặc Biệt 12
Kiểu Chữ Đặc Biệt 13
Kiểu Chữ Đặc Biệt 14
Bước 3: Copy & Paste Chữ Đã Chuyển Đổi vào Status(Kết Quả Cho Kiểu Chữ từ 8 đến 14):

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.