Bài Nổi Bật

randomposts

Viết Chử Kiểu

Bước 1: Nhập văn bản bạn muốn chuyển đổi ở đây:(Chú ý:Tools Viết Chữ Với Ký Tự Đặc Biệt Chấp Nhận Tiếng Việt Có Dấu Nhưng Để Đặc Biệt Hoàn Toàn Thì Nên Viết Không Dấu.)

Bước 2: Chọn 1 phong cách Viết Chữ,Văn bản của bạn

Kiểu Chữ Đặc Biệt 1
Kiểu Chữ Đặc Biệt 2
Kiểu Chữ Đặc Biệt 3
Kiểu Chữ Đặc Biệt 4
Kiểu Chữ Đặc Biệt 5
Kiểu Chữ Đặc Biệt 6
Kiểu Chữ Đặc Biệt 7
Bước 3: Copy & Paste các ký tự đặc biệt đã chuyển đổi vào nơi bạn muốn(Kết Quả Cho Kiểu Chữ Từ 1 đến 7):

Đối với Kiểu Chữ 8 đến 14 , kết quả sẽ được xuất hiện tại ô bên dưới

Kiểu Chữ Đặc Biệt 8
Kiểu Chữ Đặc Biệt 9
Kiểu Chữ Đặc Biệt 10
Kiểu Chữ Đặc Biệt 11
Kiểu Chữ Đặc Biệt 12
Kiểu Chữ Đặc Biệt 13
Kiểu Chữ Đặc Biệt 14
Bước 3: Copy & Paste Chữ Đã Chuyển Đổi vào Status(Kết Quả Cho Kiểu Chữ từ 8 đến 14):

Viết Chử Kiểu Reviewed by Lê Gia Minh on tháng 6 11, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Template byGia Minh IT © 2016 - 2018
Power ByBlogger | Phát Triển BởiLê Gia Minh | Facebook | Youtube

Hộp thư đóng góp ý kiến

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.